KONTAKT OSS/BOOK DEMO

Personvernerklæring

Sist oppdatert 13.03.2020

Personvern er viktig for oss i Nordeca og denne personvernerklæringen er ment å hjelpe brukere av våre produkter og tjenester til å forstå hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler de inn og hvordan de brukes av oss. 

1. Hva er personopplysninger og hvem er ansvarlig for dem?

Personopplysninger er enhver form for informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkelt person. Dette kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, epostadresse eller IP-adresse. 

Enhver innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering av personopplysninger kalles behandling av personopplysninger. All behandling av personopplysninger i Norge er underlagt personopplysningsloven, og Datatilsynet fører tilsyn med loven. 

Den som bestemmer hva personopplysningene skal brukes til kalles behandlingsansvarlig. Når du bruker Nordecas produkter og tjenester er NordecaAS [org. no. 971 058 773] Strandveien 30, Postboks 58, 1324 LYSAKER behandlingsansvarlig.

2. Innhenting og bruk av personopplysninger
Personopplysninger som samles inn:
• Navn
• Telefonnummer
• E-postadresse
• Samtykke opplysninger

Nordeca samler ikke inn sensitive personopplysninger.

Personopplysningene som samles av Nordeca AS benyttes for å:
• Oppfylle en avtale med den registrerte, eller for å utføre gjøremål etter den registrertes ønske før en slik avtale inngås
• Tildele rettigheter og tilgang til våre produkter og tjenester
• Kontakte deg i forbindelse med programvareoppdateringer, driftsmeldinger og vesentlige endringer som er relevante for din bruk av våre tjenester
• Kontakte deg i forbindelse med dine henvendelser til Nordeca AS
• Forbedre, tilpasse og utvikle våre produkter og tjenester etter brukernes behov og preferanser
• For å komme med tilbud på våre tjenester og å sende deg nyhetsbrev via MailChimp

Enhver behandling av personopplysninger hos Nordeca AS gjøres i henhold til personopplysningsloven. Nordeca AS har behandlingsgrunnlag i personvern for ordningen artikkel 6 (f), siden behandlingene gjennomføres for de legitime formålene nevnt over.

Når du tar i bruk våre produkter og tjenester samler vi navigasjonsinformasjon i tjenesten knyttet til din bruker. Informasjonskapsler (Session Cookie) blir også brukt til å sørge for en god brukeropplevelse i tjenestene og produktene vi leverer til deg. Opplysninger som blir lagret er applikasjonsnøkkel, informasjon om prosjekt, lag og hvor du er i tjenesten. Hensikten med dette er å forbedre tjenestene og analysere bruksmønstrene på et senere tidspunkt.

3. Hvordan vi bruker informasjonskapsler (cookies) fra nettsiden vår
Informasjonskapsler (Cookies) brukes på de fleste nettsider i dag og er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Nordeca bruker cookies for at ulike tjenester på nettsidene skal fungere. Cookies brukes også for å få en mer pålitelig statistikk over de besøkende på nettsiden, hvilket hjelper oss å opprettholde og forbedre tjenestene vi tilbyr og tilpasse innhold på det som kommuniseres. For analyser og innsikt over hvordan nettsiden blir brukt benytter vi oss av Google Analytics, Tag Manager og Hotjar. 

Vi bruker cookies til å samle inn følgende informasjon:
·       Informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt
·       Opplysninger generert ved bruk av tjenestene slik som trafikk- og lokaliseringsdata
·       Demografisk informasjon
·       Hvilke produkter, tjenester eller løsninger det uttrykkes interesse for
·      Analysere hvordan nettstedet vårt blir brukt, slik at vi vet hvilke sider vi skal vie mest oppmerksomhet til

4. Opplysninger lagret hos tredjeparter
Personopplysninger som samles inn deles kun med underleverandører av Nordeca AS som tilfredsstiller våre krav til behandling av personopplysninger. Nordeca AS lagrer personopplysninger hos AWS (Amazon), i selskapets ERP system (Tripletex), dokumentasjonshåndtering i Atlassian og lagring på Dropbox, Pipedrive, Logentries, Mouseflow for statistikk og bruksmønster, samt utsendelse av nyhetsbrev i MailChimp.  Behandlingen av personopplysninger som partene nevnt ovenfor gjør på vegne av Nordeca AS er regulert i databehandler avtaler som tilfredsstiller kravene til databehandlere i personopplysningsloven.

5. Informasjonssikkerhet og lagring
Nordeca AS sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll. Nordeca AS vil ikke oppbevare dine personopplysninger lenger enn hva som er nødvendig for å oppfylle formålene opplysningene ble samlet inn for eller som er pålagt ved lov.

6. Rettigheter for den registrerte
Du har rett til å begjære innsyn i, korrigering eller begrensning av, samt rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger (se punkt 2). Dersom Nordeca AS behandler dine personopplysninger på bakgrunn av ditt samtykke, kan dette når som helst trekkes tilbake av deg.

7. Endringer og kontaktinformasjon til personvernerklæringen
Nordeca AS forbeholder oss retten til å justere og tilpasse denne personvernerklæringen. Nordeca AS vil løpende publisere endringer i personvernerklæringen på nettsiden www.nordeca.com. Din fortsatte bruk av våre produkter og tjenester betyr at du godtar de endrede personvernvilkår. Brukere av våre produkter og tjenester bør gå inn på nettsiden og sjekke vår personvernerklæring regelmessig. Ved større endringer, eller endringer som får konsekvens for deg vil vi først og fremst informere deg gjennom kontaktinformasjon du har gjort tilgjengelig for oss, eller innhente samtykke der berettiget interesse ikke vil være tilfredsstillende.

Forespørsler til ovennevnte kan sendes til info@nordeca.com.

KONTAKT OSS/BOOK DEMO

Takk for interessen, vi ringer deg!
Oops! Noe gikk galt under registrering